Írásbeli kérdés P-8314/10 Sari Essayah (PPE) a Bizottság számára. Információk nyilvánosságra hozatala az Unió által a harmadik országbeli NGO-knak nyújtott finanszírozás tekintetében