T-395/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 20-i ítélete – Windfinder R&L kontra EUIPO (Windfinder) („Európai uniós védjegy — A Windfinder európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg hiánya — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Neologizmus — A védjegybejelentésben szereplő áruk és szolgáltatások némelyikével nem kellőképpen közvetlen és konkrét kapcsolat — Megváltoztatásra vonatkozó hatáskör”)