T-371/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Retractable Technologies kontra OHIM — Abbott Laboratories (RT) ( „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az RT közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi RTH nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja” )