Írásbeli kérdés E-4559/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a Bizottság számára. A fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény ratifikálása