A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony, illetve gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó engedély – az úgynevezett „Concession de Faÿ” – iránti kérelemről) EGT-vonatkozású szöveg