Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2004 af 15. juni 2004 om fastsættelse af importtold for korn