Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8619 – Bridgepoint/Miller Homes) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )