Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8619 – Bridgepoint/Miller Homes) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )