Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8619 – Bridgepoint/Miller Homes) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )