Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8619 – Bridgepoint/Miller Homes) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )