Helyesbítés az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról szóló tájékoztatóhoz ( HL L 219., 2008.8.14. )