Írásbeli kérdés E-011399/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottság számára. Az Unió külső határainak védelme