C-194/12. sz. ügy: A Juzgado de lo Social n °1 de Benidorm (Spanyolország) által 2012. április 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Concepción Maestre García kontra Centros Comerciales CARREFOUR S.A.