Írásbeli kérdés P-006202/11 Ulrike Lunacek (Verts/ALE) a Tanács számára. Gyűlölettől fűtött erőszak a spliti (Horvátország) büszkeség-meneten: az eset hatása az ország csatlakozására