Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata#JEGYZŐKÖNYVEK#(12.) Jegyzőkönyv - a túlzott hiány esetén követendő eljárásról