2011/249/UE: Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/013 PL/Podkarpackie – producția de mașini)