2011/249/EU: Az Európai Parlament és a Tanács határozata ( 2011. április 5. ) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről ( „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie” referenciaszámú kérelem – gépgyártás)