Írásbeli kérdés E-010422/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. Az európai ombudsman hatáskörével kapcsolatos tájékoztatás hiánya