Mål T-25/10: Talan väckt den 27 januari 2010 — BASF Specialty Chemicals och BASF Lampertheim mot kommissionen