Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för tre Efta-stater från och med den 1 augusti 2012 (Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i myndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 )