Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en referentie- en disconteringspercentages voor drie EVA-staten, zoals die vanaf 1 augustus 2012 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Besluit nr. 195/04/COL van de Autoriteit van 14 juli 2004 )