Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6122 – Orizonia/BCD Travel/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy EGT-vonatkozású szöveg