Írásbeli kérdés E-2402/10 előterjesztette: Nessa Childers (S&D) a Bizottsághoz. A szolgáltatási irányelv átültetésének elmulasztása