A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati célú kutatására vonatkozó engedély – ún. Permis de Brignoles – iránti kérelemről) (EGT-vonatkozású szöveg)