Věc C-461/09 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. července 2010 — The Wellcome Foundation Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Serono Genetics Institute SA ( „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka FAMOXIN — Návrh na prohlášení neplatnosti podaný majitelkou národní slovní ochranné známky LANOXIN — Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti“ )