Решение на Общия съд (шести състав) от 13 септември 2010 г.