A Bizottság 1135/2011/EU rendelete ( 2011. november 9. ) a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Malajziában feladott – akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról