T-92/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. október 5-i ítélete — Strategi Group kontra OHIM — RBI (STRATEGI) ( Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A STRATEGI közösségi szóvédjegy bejelentése — A Strategies korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy használatának bizonyítéka — A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése) és a 2868/95/EK rendelet 22. szabálya )