Beschikking van de Commissie van 4 januari 2006 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo's in de Gemeenschap en tot intrekking van Beschikking 2005/217/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5796) (Voor de EER relevante tekst) (2006/168/EG)