Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 4 ta' Jannar 2006 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet tas-saħħa ta' l-annimali u taċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjoni fil-Komunità ta' embrijuni bovini u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2005/217/KE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5796) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (2006/168/KE)