Írásbeli kérdés P-3589/10 előterjesztette: Tabajdi Csaba Sándor (S&D) a Bizottsághoz. A cianidos bányászati technológiák teljes betiltása az Európai Unióban