2012/247/EU: A Bizottság határozata ( 2012. május 7. ) a Belaruszból származó egyes, varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára – a varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek kivételével – vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről