Írásbeli kérdés E-008950/11 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) a Bizottság számára. Az Alzheimer-kór leküzdését célzó nemzeti tervek