Asia C-361/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 9.6.2011 (Conseil d’État’n (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — SCRL Intercommunale Intermosane ja Fédération de l'industrie et du gaz v. Belgian valtio (Sisämarkkinat — Tekniset standardit ja määräykset — Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely — Työpaikoilla olevien tiettyjen vanhojen sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset)