Kohtuasi C-361/10: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 9. juuni 2011 . aasta otsus (Conseil d'État' (Belgia) eelotsusetaotlus) — Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Intermosane, Fédération de l'industrie et du gaz versus Belgia Kuningriik (Siseturg — Tehnilised standardid ja eeskirjad — Tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord ja infoühiskonna teenuste eeskirjad — Vanade elektripaigaldiste minimaalsed ohutusnõuded töökohtades)