A Bizottság határozata ( 2007. december 14. ) az Egyesült Királyság által Észak-Írország vonatkozásában kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 6281. számú dokumentummal történt) (Csak az angol nyelvű szöveg hiteles) (2007/863/EK)