C-35/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. július 1-jei ítélete (Corte suprema di cassazione (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate kontra Paolo Speranza (Közvetett adók — Társaságitőke-emelést terhelő adó — A 69/335/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Valamely társaság tőkeemeléséről szóló okirat bejegyzésének megadóztatását előíró nemzeti szabályozás — A kedvezményezett társaság és a közjegyző egyetemleges adóztatása — A tőkéhez való tényleges vagyoni hozzájárulás hiánya — A bizonyítási módozatok korlátozása)