Regulamentul (UE) 2019/1901 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru citrinină în suplimentele alimentare pe bază de orez fermentat cu drojdie roșie Monascus purpureus (Text cu relevanță pentru SEE)