Verordening (EU) 2019/1901 van de Commissie van 7 november 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan citrinine in voedingssupplementen op basis van met rode gist Monascus purpureus gefermenteerde rijst (Voor de EER relevante tekst)