Komission asetus (EU) 2019/1901, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on sitriniinin enimmäismääristä punahiivalla (Monascus purpureus) fermentoituun riisiin perustuvissa ravintolisissä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)