Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Seba' Awla) tas-27 ta' Jannar 2010.