Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 34/2010 ze dne 12. března 2010 , kterým se mění příloha XIX (Ochrana spotřebitele) Dohody o EHP