Usnesení Evropského parlamentu (EU) 2020/1951 ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (nyní Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)) na rozpočtový rok 2018