2010/630/EU: Sklep Komisije z dne 5. oktobra 2010 o finančnem prispevku Unije za nacionalne programe Francije, Nizozemske, Švedske in Združenega kraljestva za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za leto 2010 (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 6744)