2010/630/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 5. oktobris ) par Savienības finansiālo ieguldījumu Francijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes valsts programmās datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē 2010. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6744)