2010/630/EU: A Bizottság határozata ( 2010. október 5. ) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó francia, holland, svéd és egyesült királyságbeli nemzeti programhoz a 2010. évben nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2010) 6744. számú dokumentummal történt)