C-338/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Dömping — A Kínából származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék behozatalára kivetett dömpingellenes vám — 1355/2008/EK rendelet — Érvényesség — 384/96/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja — A rendes érték meghatározása — Nem piacgazdaságú ország — A Bizottságot a rendes értéknek egy piacgazdaságú harmadik országban alkalmazott ár vagy képzett érték alapján történő meghatározása céljából terhelő gondossági kötelezettség)