Az Európai Központi Bank véleménye ( 2010. január 11. ) a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelvek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (CON/2010/6)