A Bizottság közleménye a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 88/378/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (EGT-vonatkozású szöveg)