Írásbeli kérdés E-2207/10 előterjesztette: Diogo Feio (PPE) a Bizottsághoz. A legszegényebb régióknak szánt közösségi források helytelen felhasználása lisszaboni projektek finanszírozására